Европейски институции

Изпълнителна агенция за научни изследвания(REA) –  Изпълнителната агенция за научни изследвания е финансиращ орган за научни изследвания и иновации.

Уебсайт


Единен съвет за преструктуриране (ЕСП) – Единният съвет за преструктуриране (ЕСП) е новият орган за преструктуриране на европейския банков съюз. Той е ключов елемент от банковия съюз и единния механизъм за преструктуриране. ЕСП има за задача да гарантира организираното преструктуриране на банки в затруднение с минимално въздействие върху реалната икономика и публичните финанси на участващите страни от ЕС и извън него.

Уебсайт | Twitter


Център за преводи за органите на Европейския съюз(CdT) – Центърът за преводи предоставя преводачески услуги на агенциите и органите на ЕС и работи заедно с другите преводачески служби на Съюза.

Уебсайт | Facebook

Pages: 1 2 3 4 5 6