Официално откриване на Европа Директно Добрич

На 03 юни 2021 от 11:00 ч. тържествено бе открит информационен център Европа Директно Добрич. Гости на събитието, организирано от Търговско-промишлена палата в Добрич, бяха Теодор Стойчев – ръководител на Бюрото на ЕП в България и Бойко Благоев – ръководител на отдел „Информация и комуникация“ към Представителството на ЕК в страната, кметът на Община град Добрич, партньори на ТПП.

Председателят на ТПП Добрич Лъчезар Росенов приветства гостите на събитието и отбеляза, че и през следващите 5 години жителите на Добрич и областта ще могат да получават директно информация за водените от Европа политики чрез информационния център „Европа Директно“.

В обръщението си към присъстващите Теодор Стойчев подчерта, че чрез центъра се дава възможност директно да научаваме какво прави Европейския съюз и заедно да променяме страната си и градовете, в които живеем, а Бойко Благоев подчерта, че чрез откриването на „Европа Директно“ жителите на областта и града, различните неправителствени организации и институции могат да дават идеи, предложения и мнения и директно да участват в правенето на политики на европейско ниво с цел постигане на благосъстоянието на гражданите на ЕС.

Бойко Благоев посочи, че в страната има общо 13 разкрити центъра „Европа Директно“, един от които е в Добрич, като допълни, че общо кандидатите са били 82 организации. В целия Европейски съюз разкритите Информационни центрове са 400.

С официално прерязване на лента, засаждане на дърво и пожелания за успех Европейският информационен център“ беше официално открит.