Приоритети на ЕК за 2019-2024 г.

Европейски зелен пакт

Европа се стреми да бъде първият неутрален по отношение на климата континент, като се превърне в модерна и ресурсно ефективна икономика.

Европа, подготвена за цифровата ера

Стратегията на ЕС в областта на цифровите технологии ще доведе до предоставяне на повече възможности на хората чрез ново поколение технологии.

Икономика в интерес на хората

ЕС трябва да изгради по-привлекателна инвестиционна среда и растеж, който благоприятства създаването на качествени работни места, особено за младите хора и малките предприятия.

По-силна Европа на световната сцена

ЕС ще утвърди позицията си в света чрез подкрепа за многостранното сътрудничество и основания на правила световен ред.

Утвърждаване на европейския начин на живот

Европа трябва да защитава върховенството на закона, ако иска да подкрепя правосъдието и основните ценности на ЕС.

Нов тласък за европейската демокрация

Трябва да дадем по-голяма тежест на мнението на европейците и да защитим нашата демокрация от външна намеса, като например дезинформация и послания онлайн, пораждащи омраза.