Нова Европейска данъчна обсерватория подкрепя борбата срещу данъчните злоупотреби

Европейската комисия обяви откриването на Европейската данъчна обсерватория: нова изследователска лаборатория, която да подпомага ЕС в борбата срещу данъчните злоупотреби. Паоло Джентилони, Прочети повече

Европейската комисия предлага актуализиране на координираните мерки за пътуване преди лятото

Европейската комисия предложи актуализация на Препоръката на Съвета относно координиран подход за ограничаване на свободното движение в отговор на пандемията от COVID-19. Прочети повече

Държавна помощ: Европейската комисия одобрява българска схема в размер на 8,4 милиона евро в подкрепа на туроператорите

Европейската комисия одобри българска схема в размер на приблизително 8,4 милиона евро (16,5 милиона лева) в подкрепа на туроператорите, засегнати Прочети повече

Европейската комисия представя насоки за укрепване на Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията

Европейската комисия публикува насоките си относно първия по рода си в световен мащаб Кодекс за поведение връзка с дезинформацията, който следва да бъде Прочети повече

Цифров сертификат на ЕС за COVID: Европейският парламент и Съветът постигат съгласие по предложението на Европейската комисия

Европейската комисия приветства предварителното политическо споразумение между Европейския парламент и Съвета относно регламента, уреждащ цифровия сертификат на ЕС за COVID. Това Прочети повече